ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการป้องกันโรคไตเรื้อรังในชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการป้องกันโรคไตเรื้อรังในชุมชน
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทาง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflo767_fHES_HplbAH9zHqGnojtDuyJMboUJaqw5DnIGHuUQ/viewform

👉เข้าร่วมสัมนาวิชาการฯได้ 2 ช่องทาง คือ ผ่าน Zoom Cloud Meeting หรือ facebook Live กองโรคไม่ติดต่อ

1. Zoom Meeting
Join https://zoom.us/j/95604846147?pwd=TTBoM3BGSHFxdHZXR3NFWHkrTEhJZz09
Meeting ID: 956 0484 6147
Passcode: 020202
2. facebook Live กองโรคไม่ติดต่อ
Link : https://th-th.facebook.com/thaincd

👉เอกสารประกอบการประชุม สามารถ Download ได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/17rRulX6x0614tcGsbb50vyo95cIzUTkc?usp=sharing

-https://ddc.moph.go.th/dncd/news.php?news=31623&deptcode=

ขอคำปรึกษาได้ที่นี่ !