5 ปีไม่ขยับ ประเด็นสิทธิประโยชน์ด้านการบำบัดทดแทนไตและอื่นๆ สำนักงานประกันสังคม

สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา ในช่องทางต่างๆ เช่น แฟนเพจสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย ทางโทรศัพท์ และในสำนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหาและขอความช่วยเหลือมาทางสมาคมฯให้ช่วยประสานงานต่อกับสำนักงานประกันสังคม และสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีการทำหนังสือชี้แจงปัญหาพร้อมกับเข้าพบหารือเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมไปแล้วนั้น และทางสมาคมยังไม่ได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาและทางสมาคมฯยังได้รับข้อร้องเรียนประเด็นปัญหาเดิมอยู่

 

 สมาคมฯจึงได้จัดทำหนังสือเพื่อขอเข้าพบ นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผอ.จัดระบบบริการทางการแพทย์  ผู้ขอเข้าพบ คุณธนพลธ์  ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย  และเครือข่าย เพื่อหารือในประเด็นสิทธิประโยชน์ด้านการบำบัดทดแทนไตและอื่นๆ ดังนี้

๑.  เรื่องสำรองเงินจ่ายค่าบริการล่วงหน้า เช่น ค่าทำเส้นเลือด/ซ่อมเส้นเลือด/อื่นๆ

๒. เรื่องถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการบำบัดทดแทนไตเกินอัตรา

๓. เรื่องหน่วยบริการล้างไตทางช่องท้องไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และขอให้ทาง สนง.ประกันสังคม จัดบริการส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องให้ถึงบ้านผู้ป่วย เหมือนกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๔. เรื่องการพิจารณาสิทธิล่าช้าทำให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบกับการเข้าถึงบริการ

๕. เรื่องเจ้าหน้าที่ประกันสังคมในบางพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิประโยชน์ ทำให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการยากและไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

๖. เรื่องการติดตาม (การล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ  APD

๗. เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องรอยต่อของสิทธิ์ แต่ละกองทุน

เว็บไซต์สมาคมเพื่อนโรคไตฯ: https://www.kfat.or.th/สอบถามข้อมูล โทร 02-2483735 ต่อ 124

facebook เพจ สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

#ขอขอบคุณ :  สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย 

v

v

v

ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย

ขอคำปรึกษาได้ที่นี่ !